Hàng nghìn người LGBT tham gia Viet Pride

Hàng nghìn người LGBT tham gia Viet Pride
 - hơn 1.000 người trong cộng đồng LGBT tham gia ngày hội Vietpride ở Quảng Ninh. Đây là không gian cho những người đồng tính, song ...