Hình ảnh ấn tượng trong tuần hành khổng lồ dành cho người đồng tính ở Serbia

Hình ảnh ấn tượng trong tuần hành khổng lồ dành cho người đồng tính ở Serbia
- Ngày 18/9 tại thủ đô Belgrade, Serbia diễn ra cuộc tuần hành của cộng đồng LGBT bao gồm những người đồng tính, lưỡng tính và ...