Hoa hậu bang Missouri công khai đồng tính

Hoa hậu bang Missouri công khai đồng tính
- Erin O'Flaherty công khai giới tính nhằm tạo sự chú ý của công chúng về những bất công mà cộng đồng LGBT (đồng tính nam/nữ, song tính, chuyển ...