Hội đồng Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN 16 nhóm họp tại Lào

Hội đồng Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN 16 nhóm họp tại Lào
- và Tuyên bố chung ASEAN về cam kết phòng, chống HIV và AIDS: Dồn tổng lực và duy trì ứng phó HIV/AIDS để kết thúc dịch AIDS vào năm 2030./.