Điều trị bền vững cho người có HIV/AIDS thông qua bảo hiểm y tế

Điều trị bền vững cho người có HIV/AIDS thông qua bảo hiểm y tế
 - Mạng lưới người sống với HIV Việt Nam (VNP+) với sự hỗ trợ từ Trung tâm phòng, chống AIDS TPHCM và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa ...