Làm điều dưỡng tại khoa Lao, hưởng chế độ thế nào?

Làm điều dưỡng tại khoa Lao, hưởng chế độ thế nào?
- Những ngày ông làm công việc trực tiếp khám, điều trị, phục vụ bệnh nhân truyền nhiễm (ngoài những ngày chăm sóc bệnh nhân HIV, AIDS), ông sẽ ...