Lần đầu tiên 2 người đàn ông đồng tính có thể sinh con với nhau

Lần đầu tiên 2 người đàn ông đồng tính có thể sinh con với nhau
- Lần đầu tiên 2 người đàn ông đồng tính có thể sinh con với nhau. Nghiên cứu này mở ra cơ hội có con giữa các cặp đôi nam giới đồng tính, vốn chỉ ...