Người chuyển giới làm bộ trưởng: Luồng gió mới ở chính trường

Người chuyển giới làm bộ trưởng: Luồng gió mới ở chính trường
 - Ngoài ra, đây cũng là bước ngoặt vô cùng ý nghĩa về bình đẳng giới cho cộng đồng LGBT (đồng tính nữ - đồng tính nam - lưỡng tính - chuyển giới).