Người LGBT tiếp tục bị 'hắt hủi' tại Hollywood

Người LGBT tiếp tục bị 'hắt hủi' tại Hollywood
Trong khi đó, tỷ lệ nhân vật LGBT (Đồng tính, song tính & chuyển giới) thì thấp đến đáng ngạc nhiên với 1%, tức là chỉ có 34 nhân vật trong số 4.370 ...