Người mẫu chuyển giới nóng bỏng nhất Brazil

Người mẫu chuyển giới nóng bỏng nhất Brazil
 - Tuy nhiên, xét theo một góc độ khác, ông đã không thể sống thật với giới tính của mình trong một môi trường kỳ thị gay gắt người LGBT như quân đội.