NTK Sĩ Hoàng, nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam đóng phim ngắn đề tài đồng tính

NTK Sĩ Hoàng, nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam đóng phim ngắn đề tài đồng tính
- Phim do Mạng lưới quốc gia của những người sống chung với HIV/AIDS tại Việt Nam (VNP+) thực hiện với sự bảo trợ của Cục phòng chống ...