Ông Ban Ki-moon: Kỳ thị người đồng tính là sự sỉ nhục đối với thế giới

Ông Ban Ki-moon: Kỳ thị người đồng tính là sự sỉ nhục đối với thế giới
- cấp cao Mỹ đầu tiên ủng hộ hôn nhân đồng tính, nhấn mạnh đảm bảo quyền của cộng đồng người LGBT là vấn đề quyền dân sự trong thời đại này.