Pháp Việt hợp tác phòng chống SIDA trong giới trẻ

Pháp Việt hợp tác phòng chống SIDA trong giới trẻ
- Là quốc gia đưa ra sáng kiến và sáng lập Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, lao và sốt rét, hiện Pháp nằm trong Ban Điều ... Hiện nay, Việt Nam vẫn còn hàng nghìn người chết vì SIDA và hàng nghìn người mới nhiễm HIV mỗi năm.