Quan niệm sai lầm về lây nhiễm HIV

Quan niệm sai lầm về lây nhiễm HIV
- HIV chỉ tồn tại trong giới đồng tính, thuốc tránh thai có thể chống lại virus này, HIV không thể lây qua tình dục bằng miệng... là những hiểu lầm phổ ...