Số phận đáng thương của cộng đồng người LGBT ở Thổ Nhĩ Kỳ

Số phận đáng thương của cộng đồng người LGBT ở Thổ Nhĩ Kỳ
- Theo hãng BBC, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn là đất nước có tư tưởng bảo thủ đối với người LGBT (đồng giới nam, đồng giới nữ, song tính, chuyển giới và lưỡng ...