Sống với các cơn đau của HIV

Sống với các cơn đau của HIV
- Khoảng 6 triệu người ở Nam Phi đang sống chung với HIV/AIDS. Nhiều người trong số này phải chịu đựng các cơn đau kinh niên từ vừa phải đến ...