Thiếu xét nghiệm, HIV/AIDS khó bị thanh toán đúng hạn

Thiếu xét nghiệm, HIV/AIDS khó bị thanh toán đúng hạn
 - Chương trình phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS (UNAIDS) đặt mục tiêu thanh toán HIV/AIDS vào năm 2030. Tuy nhiên, theo nghiên cứu mới ...