Tổ chức làm du lịch cùng với cộng đồng LGBT

Tổ chức làm du lịch cùng với cộng đồng LGBT
- Dự án tổ chức và khai thác các tour du lịch cho cộng đồng LGBT (đồng tính, song tính và chuyển giới). Tại cuộc thi “The ADVenture – Hành trình du ...