Trẻ bị ảnh hưởng HIV được hưởng lợi từ mô hình kết nối dịch vụ

Trẻ bị ảnh hưởng HIV được hưởng lợi từ mô hình kết nối dịch vụ
- Vũng Tàu là một trong số những địa phương được chọn tham gia mô hình kết nối dịch vụ chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.