Tuyên truyền về HIV/AIDS cho công nhân

Tuyên truyền về HIV/AIDS cho công nhân
- Bên cạnh truyền thông về phòng chống HIV/AIDS, tệ nạn mại dâm, LĐLĐ quận 1 còn phối hợp với nhiều đơn vị tổ chức tuyên truyền cho người lao ...