7 bộ phim Việt Nam và châu Á ra rạp tháng 10

7 bộ phim Việt Nam và châu Á ra rạp tháng 10
- Nhân vật là năm cặp tình nhân, gồm chồng Tây vợ Việt, tình nhân già, đồng tính nam và hai cặp tình nhân khác. Tác phẩm do đạo diễn Lý Minh Thắng ...