Cặp đồng giới nữ MC Ngọc Trang - Lin Jay không có quá nhiều rào cản

Cặp đồng giới nữ MC Ngọc Trang - Lin Jay không có quá nhiều rào cản
- Lin Jay nam tính, mạnh mẽ như bao người đàn ông bình thường cho nên hoàn ... Cô ấy yêu một người đàn ông dị tính hay yêu một người chuyển giới thì ... hướng tình dục khác giới, còn một số người có xu hướng tình dục đồng giới ...