Công chúa lọ lem Cinderella "nổi loạn" với nụ hôn đồng giới

Công chúa lọ lem Cinderella "nổi loạn" với nụ hôn đồng giới
- Hai người mong bộ ảnh sẽ đại diện cho cộng đồng LGBT (đồng tính nữ, đồng tính nam, lưỡng tính và chuyển giới) trên các phương tiện đại chúng.