Giá thuốc trị ung thư tăng mạnh

Giá thuốc trị ung thư tăng mạnh
- Giá bán nhiều loại thuốc điều trị ung thư ở Mỹ đã tăng mạnh trong năm năm qua. Trung tâm Ung thư Memorial Sloan Kettering (Mỹ) kết luận ...