Giấc mơ lặp lại, mệt mỏi, em có vấn đề tâm lý?

Giấc mơ lặp lại, mệt mỏi, em có vấn đề tâm lý?
- Khoảng thời gian gần đây em hay mất ngủ, em không chắc chắn đây là vấn đề tâm lí nhưng hay mơ đi mơ lại 1 giấc mơ. Lúc đó em biết mình mơ và cố gắng tỉnh dậy, nhưng rất khó. Cho dù tỉnh dậy rồi lại tiếp tục giấc mơ đó nên em hay thức giấc nửa đêm, ..