Hãy công bằng với... trái tim

Hãy công bằng với... trái tim
- Bàn về bệnh tim bao nhiêu cũng không đủ. Lý do là bệnh tim vẫn luôn đứng đầu trên bảng tử vong dù kỹ thuật chẩn đoán và phương tiện điều trị được cải thiện không ngừng.