Indonesia: Các cặp đôi đồng tính đăng ảnh hôn nhau lên Facebook sẽ bị đi tù

Indonesia: Các cặp đôi đồng tính đăng ảnh hôn nhau lên Facebook sẽ bị đi tù
- bộ trưởng chính phủ và lãnh đạo các nhóm tôn giáo đã ra thông báo rằng các ứng viên làm việc cho chính phủ không được thuộc cộng đồng LGBT.