Lạm dụng rượu bia

Lạm dụng rượu bia
 - Các nghiên cứu, khảo sát gần đây đều đưa ra kết quả: Bia rượu là một nguyên nhân phổ biến dẫn đến các vụ bạo lực gia đình. Đau lòng hơn nữa là nạn nhân của các vụ bạo lực gia đình này phần lớn đều là phụ nữ và trẻ em. Nhiều gia đình tan đàn xẻ nghé ...