Miley Cyrus: 'Mối tình đầu tiên của tôi là với một cô gái'

Miley Cyrus: 'Mối tình đầu tiên của tôi là với một cô gái'
- Miley Cyrus không thích bó buộc giới tính của mình. ... đó là pansexual (toàn tính luyến ái - xu hướng luyến ái bất kể giới tính của đối tượng thu hút mình). Miley tâm sự: "Cả cuộc đời tôi, tôi đã không hiểu giới tính và thiên hướng tình ...