Miley Cyrus thừa nhận mù giới tính

Miley Cyrus thừa nhận mù giới tính
- Miley Cyrus tâm sự: “Cả đời tôi, tôi không hiểu giới tínhxu hướng tính dục của chính mình. Tôi luôn ghét từ “lưỡng tính” vì nó khiến tôi bị bó buộc.