Ngày càng nhiều bệnh nhân loạn thần do rượu

Ngày càng nhiều bệnh nhân loạn thần do rượu
- Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới, 4% các trường hợp tử vong trên toàn cầu có liên quan đến rượu bia; gánh nặng sức khỏe liên quan đến sử dụng rượu bia là 4,6%. Đối với Việt Nam, rượu bia là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tai nạn ...