Người bị bệnh tâm thần có nguy cơ mắc bệnh tim cao

Người bị bệnh tâm thần có nguy cơ mắc bệnh tim cao
- Bệnh tâm thần và bệnh tim là hai nguyên nhân hàng đầu gây bệnh ở người. Người ta đã xác định được rằng nguy cơ bệnh tim là phổ biến hơn từ 2 tới 6 lần ở những bệnh nhân bị bệnh tâm thần. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra mối liên hệ giữa ...