Những hiểu lầm và định kiến thường gặp về LGBT

Những hiểu lầm và định kiến thường gặp về LGBT
Chủ đề về người đồng tính nói riêng và LGBT nói chung còn khá mới mẻ ở Việt Nam. Kiến thức cơ bản về đồng tính vẫn chưa được giảng dạy chính ...