Sự kiện dành cho cộng đồng LGBT Hà Nội

Sự kiện dành cho cộng đồng LGBT Hà Nội
- Sự kiên mang thông điệp lớn đằng sau lá cờ lục sắc – “cờ tự do” một biểu tượng của cộng đồng LGBT và cả những câu chuyện thật từ những cá nhân ...