Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói: 'Khắp thế giới đang trong tình trạng chiến tranh nhằm tiêu diệt hôn ...

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói: 'Khắp thế giới đang trong tình trạng chiến tranh nhằm tiêu diệt hôn ...
- và giám mục, thậm chí là Giáo hoàng, tôi đã đồng hành với những người có khuynh hướng đồng tính, tôi cũng đã từng gặp những người đồng tính, ...