Ukraina muốn hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính, mại dâm và cần sa

Ukraina muốn hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính, mại dâm và cần sa
- Nghị sĩ Verkhovnaya Rada Ukraina là Sergei Leshenko tuyên bố rằng Quốc hội khóa tới của đất nước sẽ thông qua đạo luật về hợp pháp hóa hôn ...