Vạn Lý Trường Thành" của Trương Nghệ Mưu

Vạn Lý Trường Thành" của Trương Nghệ Mưu
- Trương Nghệ Mưu không đồng tình với những lời chỉ trích đó và nói: "Thực sự đây là một câu chuyện kể về những người nước ngoài tìm cách đánh ...