Vệ sinh cá nhân thế nào theo khoa học thì khỏe mạnh nhất, từ đánh răng tới cắt móng tay?

Vệ sinh cá nhân thế nào theo khoa học thì khỏe mạnh nhất, từ đánh răng tới cắt móng tay?
- Khi nào bạn cảm thấy lưỡi dao đang không làm việc tốt, chà sát quá mạnh vào da, đó là lúc nó đã cùn và nên được thay thế. Để giữ dao cạo sắc trong ...